close
close

Het bestrijden van de Chinese Rode Draak boven de Zuid-Chinese Zee

Mondiaal, oorlogsvoering op zee

Filipijnen ondernemen bevoorradingsmissie naar Ayungin Shoal

Personeel van de Filippijnse kustwacht aan boord van BRP Sindangan kijkt toe terwijl een schip van de Chinese kustwacht vlakbij vaart, tijdens een bevoorradingsmissie naar troepen gestationeerd op Second Thomas Shoal, op 5 maart 2024 in de Zuid-Chinese Zee. (Foto door Ezra Acayan/Getty Images)

China heeft de overtuiging geuit dat het ongestraft kan opereren in de wateren van de Indo-Pacifische regio, tot grote ontsteltenis van zijn buurlanden. In dit nieuwe opiniestuk zegt Lt. Cmdr. Thelmar Rosarda van de Amerikaanse marine en Nathaniel Schochet van het Center for a New American Security betogen dat de VS de maritieme agressie van China moeten gebruiken om de betrekkingen in de regio’s te versterken.

Er bestaat weinig twijfel over dat de maritieme macht van China de afgelopen decennia is gegroeid, waarbij de Chinese vloot in 2025 naar verwachting 400 oppervlaktestrijders zal hebben bereikt. Naarmate zij zich verder hebben ontwikkeld, geldt dat ook voor hun bullish inbreuk op het erkende internationale recht, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties. Natiesverdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS). Simpel gezegd heeft Peking een duidelijke minachting voor internationale samenwerking in, op en rond het water, niet alleen in de Stille Oceaan maar wereldwijd.

Dat is een probleem voor landen die ermee te maken krijgen – maar het biedt de Verenigde Staten een kans om hun relaties met andere landen te versterken terwijl ze proberen een geopolitiek blok op te bouwen tegen het Chinese expansionisme. Een deel van dit werk is al aan de gang: de recente trilaterale topconferentie waarbij de Filippijnse president Ferdinand Marcos Jr., de Japanse premier Fumio Kishida en de Amerikaanse president Joe Biden bijeenkwamen, evenals de door het Pentagon geleide Balikatan-oefeningen, zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van vrede en vrede. stabiliteit, en zijn fundamentele acties die de internationale normen bevorderen en bevorderen, en tegelijkertijd de Amerikaanse coalities versterken.

Het is een begin, maar niet genoeg. De VS moeten proberen soortgelijke partnerschappen op te bouwen met landen die stabiliteit in de hele regio wensen en de Chinese activiteiten in de grijze zone tegengaan. Als China een slechte buur wil zijn, moet Washington elke gelegenheid aangrijpen om landen in de regio daaraan te herinneren.

GERELATEERD: De reis van de Japanse premier naar Washington: bilaterale focus maar ‘baanbrekende’ trilaterale doelen

De afgelopen twintig jaar heeft China geprobeerd zijn capaciteit om in zowel dichtbij als ver water te opereren te vergroten. Deze omvatten een toename van 150% in het aantal schepen van de Chinese Volksbevrijdingsleger (PLAN), een toename van 400% in het aantal schepen van de Chinese kustwacht, en een soortgelijke toename in de maritieme militie. In juli 2023 kwamen China en de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) overeen om te werken aan een gedragscode in de Zuid-Chinese Zee. Amper een maand later, in augustus 2023, publiceerde het Chinese Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een nieuwe claim die 90 procent van het maritieme gebied besloeg – de ‘tien-streepjeslijn’ genoemd. Deze nieuwe aankondiging zet de flagrante minachting voor het internationaal recht voort, waarbij China in 2016 nog steeds het UNCLOS-besluit schendt. Terecht werd deze nieuwe grens verworpen door India, Indonesië, Vietnam en verschillende anderen.

De daaropvolgende acties van China illustreren hoe zij hun rol in de maritieme wereld zien: zij erkennen zichzelf als een wereldmacht, maar zijn niet bereid zich te conformeren aan het internationaal recht. De enorme omvang van China kan ontmoedigend zijn voor landen met kleinere vloten in de Zuid-Chinese Zee, en de ongebreidelde activiteiten in de grijze zone dreigen te escaleren. Daarentegen hebben de Verenigde Staten niet alleen consequent blijk gegeven van naleving van het internationaal gewoonterecht, maar ook van een bereidwillige partner bij de handhaving ervan – voornamelijk via Freedom of Navigation Operations (FONOPS). Om het internationaal recht af te dwingen, voeren de Verenigde Staten bovendien regelmatig multilaterale samenwerkingsoperaties uit met partners en bondgenoten in de Zuid-Chinese Zee.

Samenwerking tussen partners die het internationaal recht volgen, biedt mogelijkheden om samen het Zeerecht af te dwingen. Als zodanig bieden landen die de nieuwe tienstreepjeslijn afwijzen een kans voor Amerikaanse partnerschappen.

Een voor de hand liggend voorbeeld zijn de Filipijnen, die zich de afgelopen jaren uit de Amerikaanse baan leken te hebben verwijderd, om vervolgens weer terug te komen dankzij de agressieve acties van China op het water.

De trilaterale bijeenkomst van vorige maand bood een mogelijkheid om het partnerschap tussen de drie bondgenoten te versterken en een voorbeeld te creëren van een op internationaal recht gebaseerde gecombineerde maritieme macht die leiding zou moeten geven in de Zuid-Chinese Zee. Zoals vermeld in de gezamenlijke verklaring van het Witte Huis: “Onderstrepen wij de onwankelbare toewijding van onze naties aan de vrijheid van navigatie en overvliegen … zoals weerspiegeld in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) uit 1982.”

Als zodanig was het opmerkelijk dat Japan en de VS hun engagement kenbaar maakten om te helpen bij de modernisering van de maritieme capaciteiten van de Filippijnen. De VS kondigden ook aan dat leden van de Japanse en Filippijnse kustwacht binnenkort zouden worden verwelkomd aan boord van een schip van de Amerikaanse kustwacht tijdens een patrouille in de Indo-Pacific dit jaar. De drie landen zijn ook van plan een trilaterale oefening op zee uit te voeren. Bovendien werd een trilaterale maritieme dialoog aangekondigd met als doel de coördinatie en collectieve inspanningen in de regio te verbeteren.

De leiders erkenden ook het belang van het betrekken van andere landen in de regio bij hun streven naar het bevorderen van het bewustzijn op het maritieme domein. Dienovereenkomstig maakten ze nieuwe inspanningen bekend om de maritieme veiligheid te versterken via het Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA) – twee jaar geleden aangekondigd door de Quad-leiders. Ze gaven ook de wens aan om gezamenlijke trainingsprogramma’s uit te voeren met regionale partners in Zuidoost-Azië, waarmee ze hun intentie uitdrukten om samen te werken met het Pacific Islands Forum (PIF) ter ondersteuning van de 2050-strategie voor het blauwe Pacifische continent.

Nog een teken van versterkte banden tussen de drie landen: op 22 april 2024 begon de jaarlijkse bilaterale oefening tussen de Filippijnen en de VS, waarbij bijna 17.000 troepen uit de Filippijnen, de VS, Australië en Frankrijk samenkwamen. De oefening van het jaar valt op door de talrijke mijlpalen die tijdens het jaar zijn bereikt. Voor het eerst zal de bijeenkomst plaatsvinden buiten de territoriale wateren van de Filipijnen, waarbij de Filippijnse kustwacht (PCG) betrokken zal zijn, wat de rol van de PCG bij het tegengaan van Chinese activiteiten in de grijze zone benadrukt. Een onderdeel van de training zal bestaan ​​uit een ‘made in China’-schip, een voormalige BRP Lak Caliraya, dat als nepdoel wordt gebruikt tijdens een zinkende oefening voor de kust van Ilocos Norte.

GERELATEERD: Filippijnen en Japan naderen mijlpalen voor langeafstandsraketten terwijl ze zich opmaken voor China

Misschien wel het meest alarmerend voor China is dat het leger de Mid-Range Capability-raket (MRC) zal inzetten, die vijandige doelen kan raken binnen een bereik van 500 tot 2.000 kilometer. De MRC heeft een verticaal lanceersysteem en maakt gebruik van de door Raytheon gebouwde Standard Missile-6 en Tomahawk Missiles van de marine. Dit zal ook de eerste keer zijn dat Frankrijk deelneemt aan de oefening, waarbij het Floreal-fregat Vendemiaire wordt ingezet

De Filippijnen blijken een goede testcase te zijn voor de manier waarop de Chinese agressie op het water landen in de regio naar de VS kan drijven, en hoe Washington daarvan zou moeten profiteren. Maar het kan niet het enige geval zijn. De Verenigde Staten moeten soortgelijke partnerschappen nastreven met gelijkgestemde landen, in het bijzonder Indonesië.

De maritieme CARAT-oefening tussen de VS en Indonesië bevindt zich in zijn 29ee jaar en de langste onafgebroken oefening in de regio. De gezamenlijke training, gepland voor mei 2024, opent een kans voor een nog groter regionaal partnerschap om de inspanningen te versterken om de nieuwe claim van China tegen te gaan en het internationaal recht te handhaven. Washington zou zich ook moeten inzetten voor meer gezamenlijke patrouilles in de Zuid-Chinese Zee en een grotere aanwezigheid van de Filipijnen bij militaire oefeningen in de regio.

Hoewel China zeker een erkende wereldmacht is, heeft zijn benadering van maritieme samenwerking het internationaal recht niet gerespecteerd – eigenschappen die naar verwachting passend zullen zijn bij een wereldmacht. In feite destabiliseren hun schendingen de regio en lijken ze op intimidatie, ongeacht de besluiten van de Verenigde Naties. De VS moeten proberen een bolwerk te vormen tegen de Chinese agressie en te voorkomen dat zij eenzijdig de status quo veranderen. En als Washington een duidelijk contrast kan laten zien tussen zijn gedrag en dat van Peking, zou het onderweg misschien wel wat vrienden kunnen winnen.

LCDR Thelmar Rosarda is de Federal Executive Fellow van de Amerikaanse marine bij het Center for a New American Security. Hij heeft meerdere operaties uitgevoerd in de Indo-Pacific-regio en voerde van 2021-2023 het bevel over USS Thunderbolt (PC 12) bij het US Naval Forces Central Command. De weergegeven standpunten zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet die van de Amerikaanse marine, het ministerie van Defensie of de Amerikaanse regering.

Nathaniel Schochet is de Joseph S. Nye, Jr. stagiair voor het Indo-Pacific Security Program bij het Center for a New American Security (CNAS). Zijn artikelen zijn verschenen in The Diplomat, South China Morning Post, Forbes, China-US Focus en National Interest. Hij is ook lid van het Nationaal Comité voor de betrekkingen tussen de VS en China.